Menu Zamknij

Regulamin Łowiska Klasztorne

1. Zakup zezwolenia za wędkowanie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu
2. ZAKAZ ZABIERANIA JAKICHKOLWIEK RYB Z ŁOWISKA !!!
3. Wędkowanie jest możliwe, wyłącznie po dokonaniu rezerwacji i wykupieniu zezwolenia u opiekuna łowiska.
4. Obowiązek łowienia na zarezerwowanym wcześniej stanowisku. Po zwolnieniu stanowiska, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie opiekuna łowiska.
5. Pozwolenie uprawnia do wędkowania na dwie wędki, metodą włosową.
6. Doba na łowisku rozpoczyna się i kończy o godzinie 13:00.
7. Rezygnacja z rezerwacji stanowiska może nastąpić najpóźniej, na 7 dni przed zaplanowanym przyjazdem na zasiadkę. O tym fakcie, należy poinformować telefonicznie. W przypadku, gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku, w zarezerwowanym przez siebie terminie i nie poinformuje o rezygnacji, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty, w wysokości 50% kwoty za zarezerwowany termin wędkowania podczas kolejnej rezerwacji.
8. Wędkujący zobowiązany jest do łowienia na wprost swojego stanowiska, maksymalnie do połowy zbiornika, nie przekraczając linii markerów stanowiących granicę.
9. Podczas zasiadki nie należy utrudniać wędkowania innym gościom łowiska.
10. Używanie wszelkich środków pływających, za wyjątkiem modeli zdalnie sterowanych, zabronione.
11. Wymagane jest posiadanie przez wędkującego:

 • maty do odhaczania ryb - typu kołyska,
 • podbieraka o rozstawie ramion min. 100cm,
 • środka do dezynfekcji ran,
 • żyłki głównej o min. średnicy 0,30mm.

12. Zalecane stosowanie haków bezzadziorowych.
13. Złowione ryby na czas sesji zdjęciowej lub filmowej, bezwzględnie przechowywać w matach, oraz obowiązkowo polewać je wodą.
14. Zakaz robienia zdjęć z rybą na stojąco
15. .Złowione ryby po odhaczeniu, zdezynfekowaniu i sesji zdjęciowej, należy jak najszybciej wypuścić z powrotem do wody. Dodatkowo w okresie „letnim” ( czerwiec – sierpień) zalecamy do robienia zdjęć z rybami w wodzie !!!
16. Przy dezynfekcji, należy zwrócić szczególną uwagę, aby środek dezynfekujący nie trafił na skrzela ryby.
17. Kradzież i kłusownictwo oraz niszczenie infrastruktury łowiska, każdorazowo zgłaszane będą na policję.
18. Każdy wędkujący po pobycie zobowiązany jest pozostawić stanowisko w czystości !!!
19. Nie odpowiadamy za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku.
20. Osoby, które wykupiły zezwolenie odpowiadają za osoby im towarzyszące, które należy zgłosić za każdym razem, kiedy dokonujemy rezerwacji.
21. Osoby towarzyszące przebywające na łowisku, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
22. Osobami uprawnionymi do kontrolowania wędkujących są: osoby posiadające legitymację Gospodarstwa Rybackiego Bogucin oraz Straż Rybacka. Osoby te, mają prawo do kontroli zezwolenia, dowodu tożsamości oraz sprzętu łowiącego.
23. W przypadku podejrzenia o kradzież ryb, wędkujący zobowiązuje się poddać kontroli rzeczy osobistych i samochodu.
24. Zabrania się:

 • kąpieli w łowisku,
 • nadużywania alkoholu,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
 • zakłócania spokoju innym wędkującym,
 • palenia ognisk,
 • zaśmiecania terenu łowiska,
 • ingerencji w linię brzegową,
 • niszczenia zieleni,
 • niszczenia wyposażenia łowiska,
 • stosowania plecionki jako linki głównej,
 • wędkowania metodą inną niż włosową,
 • nęcenia surowym ziarnem i orzechem tygrysim
 • przetrzymywania ryb w workach, lub siatkach,
 • łowienia poza obrębem swojego stanowiska,
 • zabierania jakichkolwiek ryb,
 • opuszczania terenu łowiska po godzinie 21.00, poza losowymi zdarzeniami, które muszą być zgłoszone opiekunowi łowiska.

25. Osoby złapane na kradzieży ryb, obciążone będą karą pieniężną w wysokości 500 zł za kilogram ryby.
26. Łowisko może zostać zamknięte na czas zawodów wędkarskich, leczenia ryb lub z innych przyczyn. Za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.
27. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotów poniesionych kosztów i możliwości ponownego wykupienia zezwolenia.
28. Wędkarze i osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną, w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na łowisku.
29. Wędkujący zobowiązany jest posiadać kartę wędkarską przy wypisywaniu zezwolenia, oraz podczas kontroli.
30. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.

Gospodarstwo Rybackie Bogucin SP. Z O.O.
ul. Zielona 2
62-006 Bogucin
Nr tel. 61 8150 710
e-mail: ryb.bogucin@wp.pl